www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Innovatieplatform Innovatieplatform
De missie van het Innovatieplatform is om de innovatiekracht van Nederland te versterken, zodat ons land in 2010 weer een koploper is in de Europese kenniseconomie. Dat betekent dat Nederland een land moet worden waar volop ruimte is voor excellentie, ambitie en ondernemerschap...   Website

Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO)
HPBO is opgericht door de brancheorganisaties in het beroepsonderwijs om experimenten te stimuleren die leiden tot een beter functionerende beroepskolom. Hiervoor beheert het platform de subsidieregeling het Innovatiearrangement. Onderwijsinstellingen uit...   Website

Meer Links

De Algemene Rekenkamer De Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer controleert of de rijksoverheid het geld van de burger juist en nuttig besteedt. De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat en heeft dus een onafhankelijke positie ten opzichte...
http://www.rekenkamer.nl/

WWR - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WWR - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, dat binnen de Nederlandse kennis- en adviesstructuur een geheel eigen plaats inneemt. Dat komt door de volgende combinatie van kenmerken: onafhankelijk...
http://www.wrr.nl

Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat is, door de inbreng van kennis, medeverantwoordelijk voor het verbeteren van het verkeers -en vervoersysteem in Nederland. De Adviesdienst Verkeer...
http://www.rws-avv.nl

Missie Milieu- en Natuurplanbureau Missie Milieu- en Natuurplanbureau
Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) ondersteunt de politieke en maatschappelijke afweging tussen economische, ecologische, ruimtelijke en sociaal-culturele kwaliteiten door het evalueren van het gevoerde...
http://www.mnp.nl

Ruimtelijk Planbureau (RPB) Ruimtelijk Planbureau (RPB)
Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) is het nationale kennisinstituut voor de ruimte. Het verkent systematisch ruimtelijke ontwikkelingen in het heden en in de toekomst, agendeert en signaleert nieuwe onderwerpen...
http://www.rpb.nl

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI
Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat zich bezighoudt met onderzoek naar ontwikkelingen...
http://www.nidi.knaw.nl/nl/

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied. Momenteel werken ongeveer 900 mensen bij ECN, dat is gevestigd in het Noord-Hollandse Petten...
http://www.ecn.nl

NYFER NYFER
NYFER doet toegepast-wetenschappelijk economisch onderzoek op een groot aantal beleidsterreinen. De resultaten daarvan worden ingebracht in het publieke debat over economie en samenleving. NYFER wil meten...
http://www.nyfer.nl

Micromacro Consultants (MMC) Micromacro Consultants (MMC)
Micromacro Consultants (MMC) is een instituut voor macro-en microeconomisch modelbouw, training en onderzoek. Wij zijn gevestigd in Den Haag. Onze klanten zijn overheidsinstellingen uit verschillende...
http://www.micromacroconsultants.com/

Amsterdam Institute for Business and Economic Research Amsterdam Institute for Business and Economic Research
AMBER faciliteert onderzoek dat door leden van de faculteit wordt verricht in opdracht van derden (contractonderzoek). AMBER stelt zich ten doel op een breed terrein en tegen een concurrerend tarief kwalitatief...
http://www.feweb.vu.nl/esi/

Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Landbouw-Economisch Instituut (LEI)
Het LEI ontwikkelt voor overheden en bedrijfsleven economische kennis op het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte. Met onafhankelijk onderzoek biedt het zijn afnemers houvast voor maatschappelijk...
http://www.lei.nl

Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek.
OSA staat voor Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. Missie van de OSA is een gezaghebbend onderzoeksinstituut te zijn op het terrein van arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken. Vooral...
http://www.uvt.nl/osa/

Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)
Aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde* studeren circa 3500 studenten. Het onderwijs is georganiseerd in twee schools: De Universiteit van Amsterdam Business School (ABS) en de Universiteit van Amsterdam...
http://www.feb.uva.nl

Centraal Planbureau ( CPB ) Centraal Planbureau ( CPB )
Het Centraal Planbureau is opgericht met de latere Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen als eerste directeur. Hoewel de naam van het bureau dit wel suggereert, doet het CPB niet aan (economische) planning. Dat zou...
http://www.cpb.nl

De Sociaal-Economische Raad ( SER ) De Sociaal-Economische Raad ( SER )
De Sociaal-Economische Raad wil als advies- en overlegorgaan van ondernemers, werknemers en kroonleden een bijdrage leveren aan maatschappelijke consensus over nationale en internationale onderwerpen...
http://www.ser.nl/

De organisatie van het Max Goote Kenniscentrum De organisatie van het Max Goote Kenniscentrum
Het Max Goote Kenniscentrum (MGK) is een kenniscentrum voor het beroepsonderwijs. Het produceert en verzamelt kennis die door de eigen medewerkers en door anderen wordt ontwikkeld. En het maakt die kennis toegankelijk...
http://www.maxgoote.nl/

Beroepskolom Beroepskolom
De doorstroom van vmbo via mbo naar hbo heet de beroepsonderwijskolom, kortweg de beroepskolom. De verbetering van deze doorstroom is een prioriteit voor het Nederlandse ministerie van Onderwijs, gezien het...
http://www.minocw.nl/beroepskolom/

Innovatie Life sciences Innovatie Life sciences
Betere bestrijding van ziektes, gezondere en veiliger voeding en een schoner milieu zijn enkele toepassingen van life sciences. Kort gezegd is life sciences een verzameling technieken waarbij levende organismen...
http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=140481